iOS: תמיכה

לא ניתן לקנות את היישום בנפרד, אבל אתה יכול לנסות את היישום בחינם וללא התחייבות ולראות כיצד הוא פועל ומה הוא כולל. לאחר מכן תוכל – ישירות מהיישום – לקנות אחד מהשיחונים לתייר / או אחד מהשיעורים או את כל החבילה החסכונית. ®Apple מכנה את כל רכישה כזו כ-"In App Purchase" (יותר פרטים ב- http://www.apple.com/support).
לא. ביישום מופיע עבור כל אחד מהשיחונים לתייר / או עבור כל שיעור המחיר שלו. המחיר גם מופיע עבור כל חבילה. ההחלטה לגבי קניית מספר שפות / או שיעורים בנפרד, או לחילופין קניית החבילה החסכונית של כל השיחונים לתייר, הינה בידי המשתמש. מזה נובע שעל המחיר לא משפיעות שפות שנקנו בעבר. Apple לא מאפשרת את השינוי הדינמי של המחירים.
כן. התקן את היישום ב-iPad שלך ובהגדרות היישום בסעיף פעולות שירות לחץ על הפריט לשחזר שפות שנקנו. הכנס את אותו Apple ID שהשתמשת בזמן הקניה. Apple לא מאפשרת רכישה של אותו יישום, או חלקיו, יותר מפעם אחת.
בהגדרות היישום בסעיף פעולות שירות לחץ על לשחזר שפות שנקנוו. הכנס את אותו Apple ID שהשתמשת בזמן הקניה.

אם ברצונך ליצור קשר עם מוקד התמיכה ללקוחות שלנו, אנא שלח דוא"ל למוקד – ישירות מהיישום שיחון לתייר (אודות היישום – תמיכה). במקרה זה לא אפשרי, אתה יכול להשתמש בטופס הבא:

לשלוח