iOS: Podrška i FAQ Priručnika za konverzaciju

Samostalno ne možete kupiti aplikaciju, ali možete BESPLATNO i neobvezno isprobati na koji način aplikacija funkcionira i što sve sadrži. Nakon toga možete izravno iz aplikacije kupiti pojedine razgovore za putovanje, ili po povoljnijoj cijeni kupiti cijeli komplet. Apple® takvu kupovinu izravno iz aplikacije označuje kao „In-App Purchase“ (više na http://www.apple.com/support/).
Ne. U aplikaciji je kod svakog razgovora navedena cijena istodobno s cijenom za cijeli komplet. Svaki korisnik može odlučiti, hoće li kupiti pojedine jezike ili po povoljnijoj cijeni komplet svih razgovora. Znači da na cijenu kompleta ne utječu ranije kupljeni pojedini jezici. Apple ne omogućuje dinamičku promjenu cijena.
Da. Na svom iPad aplikaciju instalirate te u Namještanje aplikacije u sekciji Servisna usluga kliknite na stavku Obnoviti kupljene jezike. Upišite isti Apple ID koji ste unijeli pri kupovini na svom iPhone. Apple ne omogućuje kupovinu iste aplikacije ili nekog dijela dva puta.
U Namještanje aplikacije u sekciji Servisna usluga kliknite na stavku Obnoviti kupljene jezike. Upišite isti Apple ID, koji ste unijeli pri kupovini.

Ako unatoč tome želite kontaktirati našu podršku za klijente, molimo pošaljite e-mail na podršku direktno iz aplikacije Priručnika za konverzaciju (O aplikaciji - Podrška). Ukoliko to nije moguće, možete koristiti slijedeći tiskopis:

Šalji