Windows® 8 דוגמה על

ראה/י במסך המבוא את סיכום של השיחון לתייר הזמין ונושאיו.

Languages

מצא/י בתוך כל נושא רשימת משפטים. השמע/י משפט שבחרת.

Sentences

התאם/י את תפקוד היישום בתפריט הקונטקסטואלי התחתי לפי הצרכים שלך.

Settings

תקבל/י מידע נוסף על היישום ב הגדרות בתפריט המערכת הימני או תוכל/י כאן לשלוח שאלה לתמיכה הטכנית.

Settings

נסו בחינם וללא התחייבות, כיצד פועל היישום ומה הוא כולל. בכל עת שתרצו יש באפשרותכם לקנות ישירות מיישום את הקלטות השמע של השפות שבחרתם או פשוט את כל החבילה המלאה של כל השיחונים לתייר בכל השפות.

App Store Windows Store Google Play