Android™: תמיכה

לא ניתן לקנות את היישום בנפרד, אבל אתה יכול לנסות את היישום בחינם וללא התחייבות ולראות כיצד הוא פועל ומה הוא כולל. לאחר מכן תוכל – ישירות מהיישום – לקנות אחד מהשיחונים לתייר / או אחד מהשיעורים או את כל החבילה החסכונית. Google Play מכנה את כל רכישה כזו כ-"In App Billing".
לא. ביישום מופיע עבור כל אחד מהשיחונים לתייר / או עבור כל שיעור המחיר שלו. המחיר גם מופיע עבור כל חבילה. ההחלטה לגבי קניית מספר שפות / או שיעורים בנפרד, או לחילופין קניית החבילה החסכונית של כל השיחונים לתייר, הינה בידי המשתמש. מזה נובע שעל המחיר לא משפיעות שפות שנקנו בעבר. Google Play לא מאפשרת את השינוי הדינמי של המחירים.
כן, במידה ולשני המכשירים ישנה מערכת ההפעלה אנדרויד והכנסת את אותו ID שהשתמשת בעת הרכישה. התקן/י את היישום באייפד שלך ולחץ/י ביישום הגדרות בסעיף פעולות שירות על הפריט "לשחזר שפות שנקנו". Google Play אינו מאפשר רכישה של אותו היישום, או חלקיו, יותר מפעם אחת.
לחץ/י על לשחזר שפות שנקנו ביישום הגדרות בסעיף פעולות שירות . הכנס/י את אותו ID שהשתמשת בעת הרכישה.

אם ברצונך ליצור קשר עם מוקד התמיכה ללקוחות שלנו, אנא שלח דוא"ל למוקד – ישירות מהיישום שיחון לתייר (אודות היישום – תמיכה). במקרה זה לא אפשרי, אתה יכול להשתמש בטופס הבא:

לשלוח