Представяне на iOS

На уводния екран виждате списъкът на достъпните пътнически разговорници с означение, кои езици вече имате закупени. С докосване към закупения пътнически разговорник преминавате къс списъка на темите. За всяка тема е посочен броя на фразите, които съдържа. С докосване към темата ще се изобразят всички фрази на избраната тема.

Languages
Languages

С докосване към фразата ще се изобрази превода и ще се пусне възпроизвеждане на звукозаписа.

Sentence
Sentence

С докосване към иконата зъбчати колела можете да приспособите управлението на приложението според вашите потребности.

Settings
Settings

БЕЗПЛАТНО и незадължаващо опитайте как приложението работи и какво всичко съдържа. Когато сте готови, достатъчно е заедно с приложението да закупите звукови записи към избраните от вас езици или просто целия пакет пътнически разговорник във всички езици.

App Store Windows Store Google Play